เราซื้อประกันการเดินทางเพื่ออะไร

ในการเดินทางแต่ละครั้งเราจำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง ก็เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในการเดินทางแต่ละครั้ง ต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้าง ฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนั้น เราก็จำเป็นที่จะต้องทำประกันการเดินทางไว้ เพื่อความอุ่นใจในการเดินทางนั้นเอง

ซื้อประกันการเดินทางเพื่อยื่นขอวีซ่า หนึ่งในเงื่อนไขของการขอวีซ่าคือต้องมีประกันการเดินทางแนบไปด้วย
ซื้อประกันการเดินทางเพื่อดูแลเรื่องการเจ็บป่วย ทำให้เรามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อกลับมาเคลม
ซื้อประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองเที่ยวบิน คุ้มครองเที่ยวบินในลักษณะของเที่ยวบินล่าช้ากับเที่ยวบินถูกยกเลิก
ซื้อประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง ทั้งกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า และสูญหาย
ซื้อประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตประกันการเดินทางจะคุ้มครองสองส่วนคือค่าจัดการศพ กับค่าขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ